In de media.

 Sociaal Groesbeek komt met Motie van Afkeuring tegen college Berg en Dal

GROESBEEK – Sociaal Groesbeek gaat donderdagavond tijdens de raadsvergadering een motie van afkeuringindienen tegen het college van burgemeester en wethouders in Berg en Dal. 

Rapport

De reden daarvoor is het resultaat van het onderzoeksrapport van de gemeentelijke Rekenkamercommissie. De commissie onderzocht de besluitvorming en het handelen van het college rondom de aanleg van het fietspad door de spoorkuil. Uit onderzoek bleek onder andere dat het huidige college stukken heeft achtergehoudenna een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Werkgroep Milieubeheer Groesbeek diende het verzoek in 2015 in.

Geschrokken

“Als fractie zijn we geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie”, zegt Sociaal Groesbeek. “Vooral het achterhouden van stukken tijdens de WOB-procedure tast het vertrouwen aan in het handelen van de overheid”. Ook stelt Sociaal Groesbeek dat het investeringskrediet flink is overschreden en de raad daarover nooit is ingelicht. De RKC concludeerde dat het college niet transparant heeft gehandeld en er geen sprake was van goed openbaar bestuur. Overigens heeft ook het vorige college (van de voormalige gemeente Groesbeek) in de periode 2012-2014 fouten gemaakt.

Krachtig signaal

“Met deze Motie van Afkeuring willen we een krachtig signaal afgeven. Een duidelijk signaal dat er rond de besluitvorming fouten zijn gemaakt door het college en het college tekort is geschoten op het gebied van de voorwaarden van goed openbaar bestuur. Dit geldt ook voor de voormalig wethouders Giesbers en Barber, die geen medewerking wilden verlenen aan dit onderzoek”, aldus de lokale partij.

Vertrouwen herstellen

Het college wordt opgedragen de WOB-procedure kritisch te bekijken, de gemeenteraad volledig te blijven informeren bij eventuele financiële overschrijdingen en het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen. Het college gaf zelf in een zienswijze op het rapport al aan de procedure rond WOB-verzoeken nog eens onder de loep te nemen.

• Dossier rapport Rekenkamercommissie fietspad spoorkuil

Bron: DeGroesbeek.nl

Sociaal Groesbeek woedend over 'gratis grofvuil-motie'

BERG EN DAL - Sociaal Groesbeek (SG)reageert woedend op het voorstel van burgemeester en wethouders  van Berg en Dal om de 'grofvuil-motie' - ingediend door SG en in november door de gemeenteraad aangenomen - toch maar niet uit te voeren. Volgens burgemeester en wethouders wordt dat te duur: bijna 6 ton op jaarbasis.Thed Maas 23-11-17, 08:05 Laatste update: 09:01 

Vandaar dat B en W de gemeenteraad vragen om op dit besluit - om een keer per jaar gratis het grof vuil op te halen bij de inwoners - terug te komen. 

Weliswaar heeft de gemeente in 2017 bijna 2 miljoen euro extra te besteden, maar dat is eenmalig. Uitvoering van de grofvuil-motie leidt, aldus de gemeentelijke rekenmeesters, tot een jaarlijks terugkerende kostenpost.

De baas

 

Sociaal Groesbeek wijst erop dat de gemeenteraad de baas is in de gemeente. 'De raad heeft als het hoogste orgaan binnen de gemeente op 2 november 2017 besloten onze motie aan te nemen. Het verbaast ons dan ook zeer dat u datzelfde raadsbesluit, dat ondanks uw negatief advies werd aangenomen, weer wilt laten intrekken. De wijze waarop dit gaat, wekt bij ons de indruk dat dit voorstel hoe dan ook van de agenda moet', zo fulmineert Sociaal Groesbeek.

Gratis

De fractie wil nu weten of er alternatieven zijn bekeken: of er bij meer afvalverwerkers dan de DAR om een offerte is gevraagd, en of gekeken is hoe het systeem werkte dat in de voormalige gemeente Ubbergen werd gehanteerd. 'In Ubbergen was er ook een dergelijke grofvuil-inzameling. Voor zover wij weten werd daar twee keer per jaar gratis het grof vuil opgehaald. Hoeveel mensen maakten hiervan gebruik en wat waren de kosten?', zo wil Sociaal Groesbeek nu weten.

De fractie wil ook snel antwoord, zodat de politiek deze informatie mee kan laten wegen tijdens de voorbesprekingen voor de gemeenteraadsvergadering van 14 december. Grofvuil wordt éénmaal per jaar gratis opgehaald

GEMEENTE BERG EN DAL – In iedere dorpskern in de gemeente Berg en Dal moet het grofvuil in ieder geval éénmaal per jaar gratis worden opgehaald.

Sociaal Groesbeek gaat burgemeester en wethouders van Berg en Dal donderdag vragen daar budget voor vrij te maken. De motie ligt klaar.

 

Update 02-11-2017 22:40 uur
De motie is aangenomen. Er wordt budget vrij gemaakt om éénmaal per jaar per huishouden het grofvuil gratis op te laten halen.

Bron: DeGroesbeek.nl


[BG18] Grofvuil éénmaal per jaar gratis laten ophalen

GEMEENTE BERG EN DAL – In iedere dorpskern in de gemeente Berg en Dal moet het grofvuil in ieder geval éénmaal per jaar gratis worden opgehaald.

Sociaal Groesbeek gaat burgemeester en wethouders van Berg en Dal donderdag vragen daar budget voor vrij te maken. De motie ligt klaar.

Grofvuil in de natuur

De gemeente Berg en Dal kent volgens Sociaal Groesbeek al een goede, gescheiden afvalinzameling. Echter kan niet iedere inwoner het grofvuil even makkelijk naar een inzamelpunt brengen. Volgens Sociaal Groesbeek is er veel grofvuil in bergingen/schuurtjes en op achtererven opgeslagen, maar slingert er ook nog steeds veel rond in de natuur. “Grofvuil in de openbare ruimte heeft een ‘aantrekkende’ werking op meer grofvuil”, zegt de lokale Groesbeekse partij daarover.

Grof vuil is afval dat te groot of te zwaar is voor de vuilniszak. Denk daarbij aan puin, bouw- en sloopafval, metaal, tapijt of elektrische apparaten.

 Het begrotingsdebat is op 2 november vanaf 16:00 uur in het gemeentehuis.

Bron: DeGroesbeek.nl

 

'Leerlingen zitten soms anderhalf uur in busje'

 

BERG EN DAL - Volgens de politieke partij Sociaal Groesbeek verloopt het leerlingenvervoer sinds het nieuwe schooljaar stroef. ,,Ons bereiken signalen dat leerlingen soms tot wel anderhalf uur in het busje zitten", aldus de SG.

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen: veelal betreft het scholieren die speciaal onderwijs buiten hun eigen dorp volgen. Sinds kort wordt dat verzorgd door Taxibedrijf Van Dijk uit Cuijk die recent de openbare aanbesteding won. 

Tot eind vorig schooljaar werd deze klus geklaard in de gemeente Berg en Dal door onder meer de taxibedrijven Leenders uit Beek en Cees Plug uit Millingen, maar die vielen tijdens die aanbesteding uit de boot. Onder meer omdat ze niet konden voldoen aan de eis dat er met schone euro-6-diesels gereden moet worden. 

Zij rijden deels nog met euro-5-diesels en zouden tonnen moeten investeren om deze nog niet afgeschreven auto's te vervangen. Wethouder Alex ten Westeneind heeft nog gepoogd om deze eis te verwachten maar stuitte, simpel gezegd, op een 'njet' van Nijmegen.Bron: De Gelderlander.

Controle

 

Sociaal Groesbeek vraagt nu aan de gemeente of er wel gecontroleerd wordt op deze norm. Met andere woorden: Rijden de huidige busjes nu wel met diesel-6-motoren?  Volgens SG is namelijk 'een aanzienlijk deel van de ritten door Van Dijk uitbesteed aan andere taxibedrijven'. 'Beschikken deze bedrijven wel over de vereiste certificaten en wie controleert of de busjes wel euro-6-motoren hebben?', zo wil SG weten. De gemeente zal binnen 30 dagen reageren.

Een woordvoerder van Van Dijk zegt van geen structurele problemen te weten. Wel kan hij zich voorstellen dat er aanloopproblemen zijn geweest. Van Dijk stelt verder er niet voor verantwoordelijk te zijn omdat de coördinatie bij vervoersorganisatie Avan berust.


Vragen over subsidie Trefpunt de Meent

 

GROESBEEK – Krijgt Het Trefpunt in verzorgingshuis De Meent in Groesbeek subsidie en wie zitten er nou in het bestuur?

Het zijn enkele vragen die de lokale partij Sociaal Groesbeek (SG) stelt, omdat er onder de bewoners wat onduidelijkheden zijn.

Al betalen in huurprijs?

 

“Ons bereiken signalen dat het bestuur van de ontmoetingsruimte “het Trefpunt” in verzorgingshuis de Meent, een subsidie heeft ontvangen. Er rijzen vragen bij bewoners van dit verzorgingshuis, in hoeverre zij dit Trefpunt al in hun huurprijs betalen”, schrijft Sociaal Groesbeek aan het college.

Subsidie

 

De partij wil ten eerste weten of er subsidie is verstrekt en hoe hoog dat bedrag is. Waarschijnlijk kunnen wij dat antwoord ook geven: Ja, en het zou om € 9700,- gaan“Het behoud van dit punt kan niet zonder financiële steun van de gemeente”, was de uitleg van B&W. Maar SG wil ook de verantwoording van deze subsidie en weten of beoogde doelen zijn behaald. En tevens ook of bewoners middels een indirect bedrag in de huurprijs, meebetalen aan het onderhoud en het in stand houden van het Trefpunt.

Bestuur en activiteiten

 

Daarnaast weten niet alle bewoners wie er in het bestuur zitten, zegt SG. Die informatie is weliswaar online te vinden, maar niet alle bewoners beschikken over een internetverbinding en dus is het niet bij iedereen even goed bekend. Vraag van SG is dan ook of dat aan bewoners duidelijk gemaakt kan worden. Tot slot nog het verzoek om bewoners te vertellen welke activiteiten zij wel en niet mogen organiseren.

En ook hier geldt: het college zal binnen 30 dagen met een reactie komen.

Bron: De Groesbeek.nl