Ons verkiezing programma 2018 - 2022 

       “Handjeklap is niet het applaus waar wij op zitten te wachten!”

 

Welvaart of welzijn?

Het gaat goed met onze economie, horen we in het nieuws. Maar voelen we dat ook zo? Heeft u als burger ook het idee dat er steeds minder aan u wordt gevraagd: “wat vind u er van?” Heeft u ook het gevoel dat er echt iets MOET veranderen en dat politiek steeds verder af komt te staan van haar inwoners? Het gevoel dat er met handjeklap dealtjes worden gesloten in het belang van de grote ondernemers in plaats van dat u als burger mee profiteert?

En dat gevoel dat knaagt, dat sluimert. Maar waar begin je? Hoe kunnen wij als politieke partij invloed uitoefenen om het tij te keren? Wij denken door Welzijn op de eerste plaats te zetten in plaat van welvaart.

Verkiezingsprogramma Sociaal Groesbeek

In ons verkiezingsprogramma hebben wij 4 kernpunten geformuleerd. Kernpunten die voor ons dienen al meetlat voor de komende 4 jaar.

Met ‘Open en eerlijke politiek’ willen we inzetten om het vertrouwen in de politiek te versterken. Het moet dichter bij- en in het belang van de burger komen te staan. Geen achterkamertjes politiek, geen beslotenheid, maar juist zo open en transparant mogelijk!

De mens moet weer centraal komen te staan. Want ‘Ieder mens is waardevol’. Het welzijn van mensen, de vrijwilligers en de mantelzorgers maken dat mogelijk. Verenigingen dragen bij aan dat welzijn en daarom verdienen zij actieve ondersteuning vanuit onze gemeente.

‘De Leefbaarheid in de dorpskernen’ zal in alle besluitvorming moeten worden afgewogen. Een fijne en veilige woonomgeving draagt bij aan dat welzijn. Wij zijn van mening dat, gezien de enorme druk op de woningmarkt, groepen in de knel komen. En juist deze groepen moeten worden ondersteund bij het vinden van geschikte huisvesting. Wij maken ons grote zorgen over het huidige aanbod, waarbij mensen veel te lang wachten op een dak boven hun hoofd. Juist voor deze groep zal het aanbod sterk moeten groeien en daarom willen wij inzetten op zeker 250 extra woningen om dit enorme tekort op te lossen.

En we zullen verder moeten kijken; op de ‘Toekomst-gericht’!We weten niet wat de toekomst voor ons in petto heeft, maar wat we wel weten is dat de beslissingen die we nu moeten nemen, gevolgen hebben voor de generaties die ons opvolgen. Dat betekend dat we financieel gezond moeten blijven, geen geld verspillen aan onnodige bureaucratie, geen onnodige geldverslindende prestigeprojecten. Zuinig omspringen met het kostbare natuurschoon binnen onze gemeente. Bewuste keuzes maken, toekomstbestendig en duurzaam.

Werk aan de winkel

Al 12 jaar zijn wij als fractie, als ‘luis in de pels’ actief in de gemeenteraad met een sociaal en kritisch geluid. Wij zijn en blijven die betrokken volksvertegenwoordigers, waarbij uw stem altijd gehoord zal worden. Betrokkenheid, elkaar helpen en klaarstaan, opkomen voor hen die het nodig hebben; daar blijven wij ons voor inzetten.

Daarom vragen wij u op 21 maart 2018: Laat Uw stem horen! Stem Sociaal Groesbeek lijst 3

Ons volledige verkiezingsprogramma kunt u nalezen op onze site: www.sociaalgroesbeek.nl